kancelaria notarialna kraków, notariusz kraków
kancelaria notarialna kraków, notariusz kraków kancelaria notarialna kraków, notariusz kraków kancelaria notarialna kraków, notariusz kraków kancelaria notarialna kraków, notariusz kraków

Darowizny Kraków

kancelaria notarialna kraków, notariusz kraków

Umowa darowizny określona w art. 888 Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.


Co do zasady oświadczenie darczyńcy powinno zostać złożone w formie aktu notarialnego.

Jednak umowa darowizny będzie ważna nawet pomimo niezachowania tej formy, jeżeli świadczenie zostało spełnione.

Należy jednak pamiętać, że umowa darowizny nieruchomości powinna zostać pod rygorem nieważności zawarta w formie aktu notarialnego.


W razie jakichkolwiek pytań dotyczących umów darowizny, prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty w siedzibie naszej Kancelarii notarialnej Kraków ul. Wielopole 16/3.
 

Niniejsza strona pełni funkcję informacyjną i nie stanowi reklamy, ani też nie stanowi oferty w rozumieniu obowiązujących przepisów, w szczególności kodeksu cywilnego.
projekt & wykonanie & copyright 2012 Web4System