kancelaria notarialna kraków, notariusz kraków
kancelaria notarialna kraków, notariusz kraków kancelaria notarialna kraków, notariusz kraków kancelaria notarialna kraków, notariusz kraków kancelaria notarialna kraków, notariusz kraków

Testamenty Kraków

kancelaria notarialna kraków, notariusz kraków

Testamenty są dokumentami, które zawierają oświadczenie woli osoby fizycznej, której skutki objawiają się dopiero po śmierci tej osoby.

Osoba fizyczna może rozrządzić swoim majątkiem na wypadek śmierci jedynie przez testament.

Testament może zawierać rozrządzenia tylko jednego spadkodawcy.

Spadkodawca może w każdej chwili odwołać zarówno cały testament, jak i jego poszczególne postanowienia.

Sporządzić i odwołać testament może tylko osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych.

Testamentu nie można sporządzić ani odwołać przez przedstawiciela.

Sporządzenie testamentu należy do czynności notarialnych, które muszą być zawarte w formie przewidzianej przez ustawę, ponieważ w przypadku niezachowania warunków formalnych testament będzie nieważny.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących testamentów, prosimy o kontakt telefoniczny lub bezpośredni w siedzibie naszej Kancelarii notarialnej Kraków ul. Wielopole 16/3.

Niniejsza strona pełni funkcję informacyjną i nie stanowi reklamy, ani też nie stanowi oferty w rozumieniu obowiązujących przepisów, w szczególności kodeksu cywilnego.
projekt & wykonanie & copyright 2012 Web4System