kancelaria notarialna kraków, notariusz kraków
kancelaria notarialna kraków, notariusz kraków kancelaria notarialna kraków, notariusz kraków kancelaria notarialna kraków, notariusz kraków kancelaria notarialna kraków, notariusz kraków

Doręczanie oświadczeń

kancelaria notarialna kraków, notariusz kraków

Notariusz dokonuje czynności doręczenia na żądanie jednej ze stron przez doręczenie stronie przeciwnej pisemnego oświadczenia mogącego rodzić skutki prawne.

Doręczenie następuje w oparciu o przepisy kodeksu postępowania cywilnego dotyczących doręczenia pism procesowych.

Notariusz sporządza protokół z dokonanego doręczenia, jak i w przypadku niedokonania doręczenia.

Osoba żądająca doręczenia powinna podać imię, nazwisko i adres osoby, której oświadczenie ma być doręczone.

Notariusz dokonuje doręczenia osobiście lub przez pracowników swojej kancelarii notarialnej.

Na życzenie osoby składającej oświadczenie może wysłać doręczenie listem poleconym.

Niniejsza strona pełni funkcję informacyjną i nie stanowi reklamy, ani też nie stanowi oferty w rozumieniu obowiązujących przepisów, w szczególności kodeksu cywilnego.
projekt & wykonanie & copyright 2012 Web4System