kancelaria notarialna kraków, notariusz kraków
kancelaria notarialna kraków, notariusz kraków kancelaria notarialna kraków, notariusz kraków kancelaria notarialna kraków, notariusz kraków kancelaria notarialna kraków, notariusz kraków

Spisywanie protokołów

kancelaria notarialna kraków, notariusz kraków

Nasza Kancelaria notarialna Kraków sporządza w formie aktu notarialnego:

•    Protokoły walnych zgromadzeń organizacji społecznych, spółdzielni, stowarzyszeń, spółek i innych osób prawnych w przypadkach wskazanych przez prawo. Sporządzenie takiego protokołu może być przewidziane przepisami prawa powszechnie obowiązującego, przepisami umów, statutów, regulaminów lub innych aktów wewnętrznych tych podmiotów, których treść uchwalili członkowie lub założyciele. W naszej praktyce notarialnej najczęściej sporządzamy protokoły zgromadzeń wspólników spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, walnych zgromadzeń akcjonariuszy spółek akcyjnych oraz wspólnot mieszkaniowych.

•    Protokoły sporządzane w celu stwierdzenia przebiegu pewnych czynności i zdarzeń wywołujących skutki prawne, a w szczególności dotyczące stawiennictwa stron i złożonych przez nie oświadczeń, a także - na żądanie strony stawającej - niestawiennictwa strony drugiej. W naszej praktyce notarialnej najczęściej sporządzone protokoły dotyczące: przyjęcia, bądź odrzuceniu spadku, niestawiennictwa strony do umowy sprzedaży oraz potwierdzenia otwarcia strony internetowej.

Niniejsza strona pełni funkcję informacyjną i nie stanowi reklamy, ani też nie stanowi oferty w rozumieniu obowiązujących przepisów, w szczególności kodeksu cywilnego.
projekt & wykonanie & copyright 2012 Web4System