kancelaria notarialna kraków, notariusz kraków
kancelaria notarialna kraków, notariusz kraków kancelaria notarialna kraków, notariusz kraków kancelaria notarialna kraków, notariusz kraków kancelaria notarialna kraków, notariusz kraków

Sporządzanie aktów poświadczenia

kancelaria notarialna kraków, notariusz kraków

Nasza Kancelaria notarialna prowadzi pomoc w zakresie dziedziczenia. Notarialny akt poświadczenia dziedziczenia jest instytucją stosunkowo nową w praktyce notarialnej, która pojawiła się prawie polskim w dniu 1 marca 2009 roku.

Wprowadzenie tej instytucji daje spadkobiercom zmarłego prawo wyboru czy nabycia spadku dokonają w drodze postanowienia sądowego, czy w drodze przeprowadzenia sprawy spadkowej w Kancelarii Notarialnej. Dokonanie tej czynności w Kancelarii Notarialnej pozwala przede wszystkim zaoszczędzić czas, gdyż wszystkie czynności związane ze stwierdzeniem nabycia spadku dokonywane się podczas jednej wizyty w Kancelarii. Kolejnym ułatwieniem dla spadkobierców jest fakt, że w przeciwieństwie do sądu, sprawę można załatwić u dowolnie wybranego notariusza, bez względu na miejsce ostatniego zamieszkania zmarłego.

Jednak pomimo tych ułatwień należy pamiętać, że wszystkie sporne sytuacje wymagają przeprowadzenia sprawy spadkowej w sądzie.

Każdy sporządzony przez notariusza akt poświadczenia dziedziczenia jest rejestrowany w prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną ogólnopolskim rejestrze aktów poświadczenia dziedziczenia i po jego rejestracji taki akt poświadczenie dziedziczenia ma moc postanowienia o stwierdzeniu nabyciu spadku wydanego przez sąd.
 

Notariusz może sporządzić akt poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, z wyłączeniem poświadczenia dziedziczenia na podstawie testamentów szczególnych, takich jak: testament ustny, testament sporządzony na polskim statku powietrznym lub morskim, testament wojskowy. Notariusz nie może również stwierdzić spadku, którego otwarcie nastąpiło przed 1 lipca 1984 roku.

Aby kancelaria notarialna sporządziła akt poświadczenia dziedziczenia potrzebne są następujące dokumenty:
    •    akt zgonu spadkodawcy,
    •    akty stanu cywilnego osób powołanych do spadku z ustawy,
    •    inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie praw do spadku (np. testament).

Przy sporządzaniu aktu poświadczenia dziedziczenia do Kancelarii Notarialnej muszą stawić się wszystkie osoby mogące być spadkobiercami ustawowymi bądź testamentowymi.

Akt poświadczenia dziedziczenia nie może zostać sporządzony w przypadku, gdy spadkodawca w chwili śmierci:
    •    był cudzoziemcem lub,
    •    nie posiadał żadnego obywatelstwa i nie mieszkał w Polsce,
    •    w skład spadku wchodzą prawa rzeczowe lub posiadane nieruchomości za granicą.

Szczegółowych informacji dotyczących sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia udzielą bezpłatnie Państwu pracownicy naszej Kancelarii.

Niniejsza strona pełni funkcję informacyjną i nie stanowi reklamy, ani też nie stanowi oferty w rozumieniu obowiązujących przepisów, w szczególności kodeksu cywilnego.
projekt & wykonanie & copyright 2012 Web4System