kancelaria notarialna kraków, notariusz kraków
kancelaria notarialna kraków, notariusz kraków kancelaria notarialna kraków, notariusz kraków kancelaria notarialna kraków, notariusz kraków kancelaria notarialna kraków, notariusz kraków

Sporządzenie poświadczenia

kancelaria notarialna kraków, notariusz kraków

Notariusz, zgodnie z art. 96 ustawy prawo o notariacie, poświadcza:

 •    Własnoręczność podpisu złożonego w jego obecności. Jeżeli podpis na dokumencie został złożony wcześniej, osoba, która złożyła podpis, stwierdza to przed notariuszem. Poświadczenia własnoręczności podpisu notariusz sporządza na wielu rodzajach dokumentów np. pełnomocnictwach, umowach sprzedaży udziałów w spółkach kapitałowych (sp. zoo i S.A), umowach sprzedaży wierzytelności , umowach zbycia przedsiębiorstwa (w skład którego nie wchodzi nieruchomość) oraz różnego typu oświadczeniach o charakterze majątkowym i niemajątkowym.

•    Zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym oryginałem. Takie poświadczenie nadaje odpisowi, wyciągowi lub kopii moc oryginału. Jeżeli okazany dokument zawiera cechy szczególne (dopiski, poprawki, uszkodzenia), notariusz stwierdza to w poświadczeniu.

•    Datę okazania dokumentu.

•    Pozostawanie osoby przy życiu lub w określonym miejscu.

Niniejsza strona pełni funkcję informacyjną i nie stanowi reklamy, ani też nie stanowi oferty w rozumieniu obowiązujących przepisów, w szczególności kodeksu cywilnego.
projekt & wykonanie & copyright 2012 Web4System