kancelaria notarialna kraków, notariusz kraków
kancelaria notarialna kraków, notariusz kraków kancelaria notarialna kraków, notariusz kraków kancelaria notarialna kraków, notariusz kraków kancelaria notarialna kraków, notariusz kraków

Sporządzenie protestów weksli i czeków

kancelaria notarialna kraków, notariusz kraków

 

Obecnie protest weksla jest czynnością notarialną niezwykle rzadką. Czynności związane z protestem weksla zostały szczegółowo uregulowane w art. 44, 85 do 95 ustawy z dnia 28 kwietnia 1936 roku Prawo wekslowe, zaś czynność protestu czeku została uregulowane w art. 40, 41, 69-77 ustawy Prawo czekowe z dnia 28 kwietnia 1936 roku. Obecnie protest czeku jest instytucją martwą.


Protestów dokonuje notariusz. Posiadacz weksla stwierdza niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania wekslowego. Protest jest warunkiem dochodzenia sumy wekslowej oraz należności świadczeń ubocznych, tj. odsetek, kosztów procesu, prowizji komisowej, od poprzedników posiadacza podpisanych na wekslu lub wystawcy oraz poręczycieli.


Wynagrodzenie notariusza za dokonanie czynności protestu wekslowego reguluje §15 rozporządzenia w sprawie taksy notarialnej.

Niniejsza strona pełni funkcję informacyjną i nie stanowi reklamy, ani też nie stanowi oferty w rozumieniu obowiązujących przepisów, w szczególności kodeksu cywilnego.
projekt & wykonanie & copyright 2012 Web4System